Z Bogiem nigdy nic nie tracimy, ale zawsze zyskujemy.

Modlitwa :Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia. Rozpal w nas ogień Twojej miłości!  Daj nam Twego Ducha
(Łk 6, 27-38)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie".

(Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14)


Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości?
Przestrzegając słów Twoich, Panie.
Z całego serca swego szukam Ciebie,
nie daj mi odejść od Twoich przykazań.

W sercu swoim zachowuję Twe słowa,
aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie.
Błogosławiony jesteś, Panie,
naucz mnie swoich ustaw.

Opowiadam moimi wargami
wszystkie wyroki ust Twoich.
Więcej się cieszę z drogi wskazanej
przez Twe napomnienia
niż z wszelkiego bogactwa.

-----------------------------------
Nie wybieraj takiej drogi, która nie prowadzi Cię do nieba. - Charbel

---------------------------------------

Gdy budzę się rano...


...budzę się rano... 

mówię...

jak celnik Zacheusz będę rozdawać, 
jak Szymon będę nosić krzyże innych, 
jak Weronika będę ocierać twarze, 
jak Szczepan dam się kamienować, 
jak Jezus na krzyżu będę przebaczać, 
jak Franciszek będę kochać.

Wieczorem spoglądam w lustro...

widzę... 

Adama, który dopiero co zjadł owoc, 
Kaina, który dopiero co zabił, 
Judasza, który dopiero co zdradził, 
Piotra, który dopiero co się zaparł, 
Piłata, który dopiero co obmył ręce 
i zasypiam na mokrej od łez poduszce. 

A w nocy przychodzi Jezus i pyta:

"Miłujesz Mnie?"...

.Modlitwa, którą znaleziono w brewiarzu arcybiskupa Życińskiego, po jego śmierci. 

-------------------------------------
"Jezu, chcę spotkać Ciebie na mojej drodze życia, tak twarzą w twarz i doświadczyć Twoją miłości do mnie. Wiem, że jest to trudna droga, ale warta zaryzykowania. Otwórz mój umysł i serce, abym zaczął czytać Ewangelię i Ciebie poznawać. Zapraszam Cię w moje codzienne życie. Chcę z Tobą odkrywać kim ja jestem i jaki jest cel mego życia. Proszę Cię, Jezu nadaj nowy sens mojemu życiu, jak to uczyniłeś w życiu Nikodema. Amen".....ks.Roman Chyliński

------------------------------------

 (J 6, 35-40)
Jezus powiedział do ludu: "Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym".


"Modlitwa domodlona"
Tyle w nas wiary co niemocy
Nadziei - ile rozczarowań
Pozwól nam Panie w dzień powszedni
Prawdziwie ludzką twarz zachować.
Tyle pokory w nas co pychy
Słabości tyle co i siły
Wskaż nam dziś Panie drogę prostą
Wśród tych pokrętnych i zawiłych.
Przychodzimy stąd dokąd idziemy
Umęczeni mniej czy też bardziej
I jedynie to jedno wiemy
Że z tej drogi się skrótów nie znajdzie.
Tyle w nas prawdy co obłudy
Upadków tyle ile wzlotów
Spraw Panie by na rejs ostatni
Każdy w godzinie swej był gotów.
Tyle odwagi w nas co strachu
I klęsk sromotnych co i zwycięstw
Wybaw nas Panie od nas samych
Skoro nie umie tego życie.
8 września 2002 Londyn


Św. Paweł w swojej nauce o Duchu Świętym powie nam:
„Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; 
ci zaś, którzy żyją według Ducha - do tego, czego chce Duch. 
Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, 
dążność zaś Ducha - do życia i pokoju."(Rz 8, 5-6).Św. Paweł w swojej nauce o Duchu Świętym powie nam:
„Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; 
ci zaś, którzy żyją według Ducha - do tego, czego chce Duch. 
Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, 
dążność zaś Ducha - do życia i pokoju."(Rz 8, 5-6).
Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę.

Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Święty Michale Archaniele,
wspomagaj nas w walce i posyłaj aniołów, by strzegły nas przed pokusą.
Oby Bóg raczył dodać nam odwagi i ufności, pokornie o to prosimy,
byśmy umieli wybierać dobro i nieść światu miłość,
a Ty wodzu niebieskich zastępów,
każdego człowieka, choćby najsłabszego,
mocą Bożą wznieś do Nieba. Amen.


                                                                                          s. Ewa od Sióstr Sacré Coeur


(Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5)


Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, 
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie 
i mówi prawdę w swym sercu.

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, 
kto nie czyni bliźniemu nic złego
i nie ubliża swoim sąsiadom, 
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.

Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, 
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. 
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.


(Syr 2, 1-11)
Dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia! Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia! Przylgnij do Niego i nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach poniżenia bądź wytrzymały! Bo w ogniu próbuje się złoto, a ludzi miłych Bogu - w piecu poniżenia. Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie wasza zapłata. Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i zmiłowania! Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie: kto zaufał Panu, a został zawstydzony? Albo kto trwał w bojaźni Pańskiej, a został opuszczony? Albo kto wzywał Go, a On nim wzgardził? Dlatego że Pan jest litościwy i miłosierny, odpuszcza grzechy i wybawia w czasie ucisku.

Medytacja Ojca Serafina z Góry Athos
Kiedy się modlisz bądź jak góra
nieruchomo osadzona w ciszy
jej myśli zakorzenione są w wieczności
nie rób niczego, siedź, bądź
a poznasz owoce płynące z modlitwy
Kiedy się modlisz bądź jak kwiat
zawsze skierowany ku słońcu
jego łodyga jak kręgosłup, zawsze prosta
bądź otwarty, gotowy przyjąć wszystko bez lęku
a nie zabraknie ci światła w drodze
Kiedy się modlisz bądź jak ocean
w swej głębi zawsze nieporuszony
jego fale przypływają i odpływają
bądź spokojny w swym wnętrzu
a złe myśli same odejdą
Kiedy się modlisz pamiętaj o oddechu
dzięki niemu człowiek stał się istotą żyjącą
od Boga pochodzi i do Boga wraca
zjednocz słowo modlitwy ze strumieniem życia
a nic od Dawcy Życia cię nie odłączy
Kiedy się modlisz bądź jak ptak
śpiewający bez wytchnienia przed obliczem Stwórcy
jego pieśń wznosi się jak dym kadzidła
niech twoja modlitwa będzie jak gruchanie gołębia
a nie poddasz się nigdy zniechęceniu
Kiedy się modlisz bądź jak Abraham
składający syna w ofierze
był to znak, że gotów jest oddać wszystko
i ty pozostaw wszystko
a w opuszczeniu Bóg napełni cię swoją obecnością
Kiedy się modlisz, to Jezus
modli się w tobie do Ojca w Duchu
jesteś niesiony żarem Jego miłości
bądź jak rzeka służąca każdemu
a przyjdzie czas, że przemienisz się w Miłość

Góra uczy sensu wieczności
kwiat, gdy więdnie, uczy przemijania
ocean uczy spokoju wśród przeciwności
a miłość uczy zawsze Miłości
Opracowana przez ojca Jan Berezę


Mądrość Ojców Pustyni
Starzec powiedział komuś: „Jeśli nawiedzi cię myśl pyszna lub wyniosła, zrób rachunek sumienia, czy przestrzegasz wszystkich przykazań Bożych. Czy miłujesz swych nieprzyjaciół (por. Mt 5,44), czy cieszysz się, gdy chwalą twego przeciwnika, czy smucisz się z jego poniżenia. Czy uznajesz, że ty jesteś sługą nieużytecznym (por. Łk 17,10) i gorszym od wszystkich grzeszników. Wtedy, gdy będziesz tak siebie oceniał, to jak gdybyś naprawił wszystko. Takie twoje myślenie uwolni cię bowiem od tego wszystkiego”.
Modlitwa za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego

Ukochany kardynale Stefanie Wyszyński,
Opiekunie wszystkich Polaków,
Orędowniku w każdej trudnej sytuacji rodaków,
Ojcze narodu Polskiego,
Obrońco uciśnionego,
Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo do Boga jedynego [ intencja..].
Wiem, że nie opuścisz mnie w potrzebie.
Ty wspierałeś w trudach każdego człowieka,
Głosiłeś dobrą nowinę,
Broniłeś od złego,
Pomagałeś podnieść z upadku, ofiarując całego siebie.
Wierzę, że i teraz wstawiasz się za nami do Boga miłosiernego
Wypraszając łaski ze świętymi w niebie.

Ojcze nasz…
Zdrowaś, Maryjo…
Chwała Ojcu…

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Z ciężkim sercem zwracam się do Ciebie, umiłowana Święta Moniko

i proszę o pomoc i wstawiennictwo.

Błagam, byś ze swojego miejsca w niebie wstawiała się przed tronem Najwyższego

za moje dziecko, [imię], które odeszło od wiary i wszystkiego, czego staraliśmy się je nauczyć.

Wiem, umiłowana Moniko, że nasze dzieci nie należą do nas, ale do Boga,

i że Bóg często pozwala na to błądzenie jako etap ich własnej drogi ku Niemu.

Twój syn Augustyn też błądził; a w końcu odnalazł wiarę, i stał się jej prawdziwym nauczycielem.

Pomóż mi zatem mieć cierpliwość i wierzyć, że wszystko

– nawet to rozczarowujące odejście od wiary –

służy ostatecznie dobrym Bożym celom.

W trosce o duszę mojego dziecka

modlę się o zrozumienie tego i o ufność.

Święta Moniko, proszę, naucz mnie wytrwać w wiernej modlitwie,

jak wytrwałaś Ty dla dobra swojego syna.

Natchnij mnie, bym swoim zachowaniem nie sprawił,

że moje dziecko będzie oddalać się jeszcze bardziej od Chrystusa,

ale przyciągnij [imię dziecka] łagodnie ku Jego przedziwnej światłości.

Proszę, naucz mnie tego, co wiesz o bolesnej tajemnicy rozdzielenia,

i tego, jak doprowadzić do zgody i zwrócenia się naszych dzieci ku niebu.

O święta Moniko, która ukochałaś Chrystusa i Jego Kościół,

módl się za mnie i za moje dziecko [imię],

byśmy mogli posiąść niebo,

łącząc się tam z Tobą,

by z wdzięcznością na wieki chwalić Boga.

Amen.

Modlitwa za dusze czyśćcowe

Ojcze Przedwieczny,
ofiaruję Ci najdroższą Krew Boskiego Syna Twego,
Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi
dzisiaj na całym świecie odprawianymi,
za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających,
za grzeszników na świecie,
za grzeszników w Kościele powszechnym,
za grzeszników w mojej rodzinie,
a także w moim domu.
Amen.

2 komentarze:

 1. To trudny psalm tym trudniejszy, im trudniejsze życie człowieka. Już samo usłyszenie i rozpoznanie słów Boga jest łaską, a jeszcze potem przyjęcie tych słów. Zwłaszcza, kiedy Bóg dopuszcza trudne sytuacje. Na przyjęciu człowiek na pewno nie traci, i piękne są jego owoce, problem jednak w tym, że aby je ujrzeć trzeba wytrwałości a czasami kierowania się Bożą logiką nie tylko ludzką. Czasami słowa "Więcej się cieszę z drogi wskazanej
  przez Twe napomnienia, niż z wszelkiego bogactwa." wypowiadamy po tak ciężkiej walce duchowej, że tylko Bóg to wie ile nas to kosztowało. Warto jednak rozeznawać wolę Boga w swoim życiu, bo to nadaje sens każdej naszej przeżytej chwili. (księżniczka)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za podzielenie się tymi cennymi uwagami ze mną.

   Usuń

Każdy pozostawiony komentarz to balsam na moją duszę. Toteż za każdy serdecznie dziękuję i zapewniam, że czytam je z uwagą i staram się nie pozostawiać ich bez odpowiedzi.